Sakai fish farm | Breeding of Koi(Nishikigoi)

EN

Information

3rd Sakai Cup Entry Koi is No55-354.

2024.04.26