Sakai fish farm | Breeding of Koi(Nishikigoi)

EN

Information

No.103 Corrected to male

2020.10.09